среда, 25 мая 2016 г.

Budowa plot z Winylu na plot i furtkę ze sztachetek nie potrzebuje zezwolenia na budowę ani raportowania tego faktu do starostwa powiatowego prócz szczególnych przypadków.

Budowa plotki PVC na plot i furtę ze sztachetek nie potrzebuje zezwolenia na to ani zawiadamiania tego faktu gminie nie licząc szczególnych przypadków.

Balustrady plastykowe na plot i bramę ze sztachet nie przekraczające wysokości 2,2 m umieszczane miedzy dwoma ościennymi nieruchomościami nie zadają żadnych formalności oficjalnych. Tyczy się to tez ogrodzeń tymczasowych ochraniających plac budowy.

    Zgłoszenia wymaga:
  1. budowa ogrodzenia od strony ulicy, torów kolejowych a także innych miejsc publicznych (nie dotyczy płotów dróg prywatnych i wewnętrznych nie będących drogami powszechnymi)
  2. stawianie ogrodzenia przekraczającego 2,2 m wysokości bez względu na położenie ogrodzenia.
  3. Zgłoszenia wznoszenia sztachetki PVC na plot i bramkę sztachetowa dokonuje się w miejscowym starostwie powiatowym bądź urzędzie miasta.
  4. Zgłoszenie zamiaru konstrukcji płotu powinno zawierać rodzaj ogrodzenia, sposób przeprowadzenia jego montażu oraz proponowany czas zapoczątkowania budowy.
  5. Niezależnie od zgłoszenia powinno się dołączyć deklaracje o prawie do dysponowania nieruchomością w zamiarach budowlanych i jeżeli jest to potrzebne przez starostwo rysunek ogrodzenia.

Czasem do konstrukcji sztachetki z Winylu na plot i furtę ze sztachet wymagane są dodatkowe uzgodnienia tj. np. akceptacja administratora drogi na lokalizacje wjazdu.

Stawianie płotu można rozpocząć po 30 dobach od chwili zgłoszenia planowania jego konstrukcji, o ile starostwo nie wniesie przedtem sprzeciwu. Sprzeciw może być w sytuacji, gdy projektowane sztachetki plastikowe na ogrodzenie i bramę ogrodzeniowa jest nieadekwatne z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego np. może być w pasie drogowym planowanej szosy. W przypadku gdy projektowane balustrady plastykowe na ogrodzenie i furtę sztachetowaprzypuszczalnie może zagrażać bezpieczeństwu ludzi ewentualnie mienia, np. przez utrudnianie widoczności, budowa takiego ogrodzenia może potrzebować uzyskania pozwolenia na jego budowę. Zgłoszenie zamiaru budowy płotu jest ważne przez okres dwóch lat. Wstrzymanie zainicjowania robót przez ów okres skutkuje odwołaniem zgłoszenia i w wypadku ochoty postawienia ogrodzenia nieodzowne staje się kolejne zgłoszenie tego faktu.

Комментариев нет:

Отправить комментарий